Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Pronunciation
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: enormous               rough                 enough                 double Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: wanted             obliged                wedded              rugged Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: sensed                     chewed                       tried                         colored Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: hour                 honest                  heir                 hospital Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: grasses             stretches                comprises                  potatoes Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: age                     phrase                      state                         false Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   cow              crown               go              town Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cues                  care                   coke                    cite Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: thing               thought                 though                 thumb Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: remained                explored                 separated                    travelled Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: secondary                      end                       system                        level Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: whether                 mathematics                  methodical                 thesis Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: acacia                         aerial                     antelope                     gazelle Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: marvelous                   argument                    armchair                       assistance Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: medium            merry            rebuild            region Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   conceal              pizza              zoo             success Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: decide                 certain                   oversea                      Asian   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   bear               beard               pear             tear (v) Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   wrong               would            drawing            how Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: butter            put              sugar           push

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.336
Thành viên mới nhất Nchinh2609
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn