Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Pronunciation
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: hide                     ivory                     decline                    continent Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: events                   spirit                    Asian                    silver Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: bound                       touch                     without                  aloud  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: subsidy                productive                      support              drugstore  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: culture                       feature                        actual                      polite Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: courage                 group                 country                  cousin Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cure               tutor               sure             pure Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   daydream               breathe                 threat                  reason Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: final               applicant               high                decide Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: plumber                           doubt                         climb                           scuba Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: scoreboard                            composed                         hummock                       rhinoceros Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  foul                     house                   amount                    adventurous Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: book               food               foot                cook Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: demanded                 lived                    questioned                  supposed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: included              wanted               decided                noticed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: appeared               agreed                 coughed                  loved Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: share                rare                   are                   declare Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: owl              cow               arrow            powder Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   like           kite             ninth              live Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: elephants                    decades                    poachers                    actions

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.478
Thành viên mới nhất 549078052153308
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn