Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Pronunciation
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   so               show                though              who Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: irrigation                          challenging                            dangerous                            agency Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: possible                          classroom                        pressure                      stressful Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: option                             modern                          control                         follow Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: legal                      sector                       domestic                        investment Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: mathematics                    clothing                     catholic                    athlete Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  busy                  basic                    person                     answer Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: account                 bound                   count                    though Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: any            matter               land               man Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  Islam               expand                    camel                   capture Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: digest                    detail                        slept                     whether Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: thing                      length                      either                          author Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   sense                 forget                 pressure                   agency Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: response                         suppose                           upstairs                       unwise Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: water              warm             bank              war Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  kidding                    signal                whistle                  slight Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   genuine             geneticist              guarantee                generate Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: wipe                  alive                micro                link Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   washed                parted                passed               barked Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: weapon                    increase                      threat                    spread

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 255.518
Thành viên mới nhất 2056932657906706
Thành viên VIP mới nhất manhduy1767VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn