Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Pronunciation
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: determined                expressed                 approved                  married Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: punch                   synchronized                    March                   touching Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   afraid             mistake              appointment               organism Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  tense                nurse                 promise                noise Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  south                  north                smooth                 growth Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: course               four                our                 yours Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   bought              sought             drought            fought Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: maximum                         applicant                       undergraduate                       admit Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   police              seize               machine               veil Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: promise             devise             surprise               realise Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  shifts                  thinks                  joins                soups Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   pilot                writer                service                   advice Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   confidence              protect               clock               constancy Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: explained              disappointed               prepared                 interviewed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: education                  certificate                  core                  obstacle Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: chaos                character                  charity                     chord   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: southeast                     foul                        soul                           account Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   children               child               line             sign Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: half              all                bath                start Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: casual                added                 apply              passage

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.804
Thành viên mới nhất tienpro2604
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn