Ghi nhớ bài học |

Nguyên âm, phụ âm

Phát âm được coi là một trong những phần khó trong đề thi tiếng Anh. Vì thế muốn làm được bài bạn cần nắm rõ một số kiên thức cơ bản sau đây. Hãy nhớ nắm thật chắc để có nền tảng tốt bạn nhé!

I. Về các chữ cái

 Bảng chữ cái tiếng Anh có tất cả 26 chữ cái, trong đó có 5 nguyên âm và 21 phụ âm.

 5 nguyên âm là  u,e,o,a,i hay các bạn có thể nhớ theo một cụm từ là uể oải.

   

21 phụ âm là b, c, d, f, g, h, j, k, l, m n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z

 

II. Về các âm

 Trong tiếng anh có 44 âm, trong đó có 20 nguyên âm( vowel sounds) và 24 phụ âm( consonant sounds)

1. Các nguyên âm: Nguyên âm được chia làm 2 loại là nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Trong đó có 12 nguyên âm đơn và 8  nguyên âm đôi

 Các nguyên âm đơn là: /ʌ/  but                            /ɪ/  sit

                                    /ɑ:/ far                             /i:/ read

                                    /æ/ cat                             /ɒ/ not

                                    /e/  send                          /ɔ:/ sort

                                    /ə/  her                            /ʊ/  look

                                    /ɜ:/ word                         /u:/ too

 

 Các nguyên âm đôi là: : /aɪ/ my                         /ɔɪ/  boy

                                     /aʊ/ how                       /eə/ hair

                                     /eɪ/ say                         /ɪə/  nere

                                     /əʊ/ go                          /ʊə/  pure

 Các bạn cần nhớ học thuốc các nguyên âm trên vì nó sẽ còn liên quan rất nhiều đến việc học trọng âm sau này của các bạn, nếu học tốt phần này thì sang học trọng âm bạn có thể thấy nhàn đi khá nhiều.

2. Các phụ âm: Phụ âm có 24 phụ âm, trong đó có khá nhiều phụ âm có cách phát âm giống với những từ trong tiếng Việt. Nên các bạn có thể học lướt qua các từ đó và đi vào trọng tâm với các từ khó.

 /b/, /d/, /f/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /p/, /r/, /s/, /ʃ/, /t/, /tʃ/, /θ/, /ð/, /v/, /w/, /z/, /ʒ/, /dʒ/

Trong đó các bạn cần đặc biệt chú ý đến các phụ âm sau:

                                    /dʒ/ judge                          /ʃ/  short

                                    /ʒ/  casual                         /θ/  think                                       

                                    /j/   yes                             /tʃ/ church

                                    /ŋ/  sing                           /ð/  brother

Trong khi học lý thuyết, các bạn nên bật youtube với từ khóa phát âm chuẩn để xem cách người ta đọc các nguyên âm, phụ âm trong tiếng Anh một cách chuẩn nhất. Chúc các bạn học tập vui vẻ!

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.406
Thành viên mới nhất 457385744714131
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn