Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

tiếng anh 12
Sentence Transformation
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Although my parents are busy at work, they try to find time for their children. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: When did you buy your computer? Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: I did not come to your party due to the rain. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: His wages are small, and so are his needs. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He got over his illness in three months. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I am looking for a job as a secretary. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: They bought a gift that was very expensive for their son. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Had we left any later, we could have missed the train. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “It’s too stuffy in this room, isn’t it?” said the guest. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “Would you open the window, Mike?” said the teacher.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.721
Thành viên mới nhất 424290787992525
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP