Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

tiếng anh 12
Sentence Transformation
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I warned them against crossing the park at night, (to cross).   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: My suits needs to be cleaned before the interview but I’m too busy to do that. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: He passed the exam. That made his parents pleased. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I didn’t notice him. That’s why I didn’t say hello. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: There are a lot of people. The people like to do things together. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “Leave my house now or I’ll call the police!” shouted the lady to the man. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The workmen finished, and then Mr. Jones came home. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: "Don’t forget to bring the camera, will you?” she said to me. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Nam went to Hanoi, and so did his parents. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: Peter promised to pick Mary up at 10 o’clock.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.478
Thành viên mới nhất 549078052153308
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn