Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

tiếng anh 12
Sentence Buiding
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: exchange / allows / computers / and / us / to / the / ideas / connect / to / other / Internet Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given. Stand / foot / apart / push / both / arm / out / straight / front //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: That book/ very thick/ belong/ my younger sister. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Arabia’s rainfall / average only 2-5 inches a year / two-year droughts / not uncommon. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: dangerous/ drive/ fast/ city/ rush hours. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Jack / recover / quickly / his serious illness. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The conical leaf hat / call / “Non La”/ in Vietnamese / make of a typical kind of soft palm leaves. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: She/ not allow/ smoke/ house. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: My academic background / BA certificate in Tourism / I / two years’ experience / work as a tour guide. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: man / sentence 15 years / prison / he / prove / guilty.

Thành viên đã làm bài (2)
my-sunshine phuong-nguyen
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.152
Thành viên mới nhất 453397025115352
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn