Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 1

tiếng anh 12
Sentence Buiding
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 1
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Those leaves / expose to the dew for one night / dry / they / still soft / be flatted. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: In/ hands/ reckless driver/ car/ becomes/ lethal weapon. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Title Mrs./ indicate/ married/ while/ Miss/ unmarried one. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: You/ remember/ the words/ if/ write down/ your notebook. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: She/ must/ fed up/ smoke. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Family rules / help / raise children / run a household / easier and smoother. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / read / advertisement / your company / today’s newspaper. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Italy/ several/ gold cups/ so far. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: National / Curriculum / set / government / and / must / follow / all / state / school //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given. Judge / sentence / pickpocket / six / month / prison //.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.342
Thành viên mới nhất tran-thien-hieuu
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn