Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

tiếng anh 12
Stress
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: government                agency               benefit                  diversity Choose a word that has different stress pattern: examine                     educate                     general                    nursery Choose a word that has different stress pattern: administrative              intervention                 productivity                  opportunity Choose a word that has different stress pattern: academic                 engineering                available                  sympathetic Choose a word that has different stress pattern: livelihood                    disaster                   agency                  president Choose a word that has different stress pattern: equivalent                 pictorially                 biography                informative Choose a word that has different stress pattern: remote                 hostess               sneaky              floppy Choose a word that has different stress pattern: ocean              seabed              submarine                rainforest Choose a word that has different stress pattern: failure                  entrance                        apparent                        graduate Choose a word that has different stress pattern: television                        amazingly                             Canadian                         incredible Choose a word that has different stress pattern: qualification                         imaginary                          congratulation                          recommendation Choose a word that has different stress pattern: personality                  urbanization                      agricultural                   discontinuous Choose a word that has different stress pattern: avoid                 comment                    reduce                employ Choose a word that has different stress pattern: corridor               enormous                mystery                  separate Choose a word that has different stress pattern: waiter               teacher                 slightly              toward Choose a word that has different stress pattern: participate                   development                   acknowledgement                    operation Choose a word that has different stress pattern: intensive              requirement               usually                  assessment Choose a word that has different stress pattern: comprise                 sandy                 circle                northern Choose a word that has different stress pattern: argument           enormous            several           volleyball Choose a word that has different stress pattern: bamboo            panda                 parrot                wildlife

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.146
Thành viên mới nhất 112781540606283788626
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn