Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

tiếng anh 12
Stress
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: accident              direction              factory              hospital Choose a word that has different stress pattern: marathon                 maximum                  formally           effective Choose a word that has different stress pattern: amazing            gallery             investment             regretful Choose a word that has different stress pattern: finger              elbow                culture                remove Choose a word that has different stress pattern: overtime                        decision                      period                    penalize Choose a word that has different stress pattern: disappear              government                hurricane             triangle Choose a word that has different stress pattern: particular                variety                 certificate               supplementary Choose a word that has different stress pattern: product            purpose             postcard           postpone Choose a word that has different stress pattern: comment                              prepare                            reform                       casual    Choose a word that has different stress pattern: activity                       ceremony                      significant                        comparison Choose a word that has different stress pattern: heavy               major                program              reform Choose a word that has different stress pattern: pressure                    special                        weekend                      breakfast Choose a word that has different stress pattern: survive               product                   reserve                 enact Choose a word that has different stress pattern: agriculture                        biologist                             identify                         diversity Choose a word that has different stress pattern: serious                           accident                               referee                      penalty Choose a word that has different stress pattern: reliable                category                  secondary                  dictionary Choose a word that has different stress pattern: information               necessary                 scientific                  automatic Choose a word that has different stress pattern: ambitious           dangerous           mysterious              kilometer Choose a word that has different stress pattern: accompany               evaluate                  illiterate               interviewee Choose a word that has different stress pattern: simultaneous           feedback           different             errors

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.370
Thành viên mới nhất 206656103469667
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn