Ghi nhớ bài học |

Bài số 10
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the passage below and choose one correct answer for each question:                                     BECKY'S BIRTHDAY PRESENT         December 21 was Becky's fourteenth birthday. When she got home after school, she saw her parents in the living room. They said to her, "Happy birthday, dear! We have a present for you, Becky. Go and look for it in your bedroom."       Becky ran quickly to her room. On her bed she saw a bright red box. She thought that her present must be in the box. She opened it. There was nothing but a card in it. The girl took it out and read:       "Dear Becky, I’m your present. My first three letters are the same as in the word 'come'. My last two letters are the same as in the word 'water'. My middle three letters are in the word 'put'. What am I?"        Becky thought hard and soon smiled. She then went back to the living room and shouted, "Aha, I know what present it is. Thank you very much, Mum and Dad! But where is it?" Her mother answered, "Look on the back of the card." Becky turned it over and read, "Come and look for me in the study."        Becky hurried to the study. There on the desk she found her present. What was it? Do you know?   1. When was Becky born? A. She was born 14 years old. B. She is 14 years old. C. She was born December 21 D. She was born on December 21. 2. Where did she see her parents when she came back home from school? A. She see them in the dinning room. B. She saw them in the living room. C. She saw them in living room. D. She sees them in the living room. 3. What did she find in the red box? A. She finds her present. B. She find her present. C. She found her present. D. She found nothing except a card. 4. Where did her parents put her present? A. They put her present in the dinning room. B. They put her present in the living room. C. They put her present in the bedroom. D. They put her present in the study. 5. What do you think her present was? A. A camera.                            B. A computer. C. A camcorder.                       D. A postcard.  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.122
Thành viên mới nhất Schmily
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn