Ghi nhớ bài học |

Bài số 8
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: They made her train eight hours a day. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “I’m gorry I have to leave so early,” he said. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He couldn't afford to buy the house. The house   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He is on the fifteenth page of the report he is typing.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I myself saw the ghost last night. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The passengers were killed after the plane crash. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I was standing on a ladder. It began to slip. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We were best friends in high school, but we lost touch while we were studying at university.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The last time I played tennis was in 2005.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I regret talking so rudely to my friend. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: People think Mrs. Nga is a good step mother. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: All visitors to the Himalaya like it. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The house faces southeast. It is cool in the summer and warm in the winter. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Lan said, “If the teacher had not been ill, I would not have had a day off yesterday.* Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He went down with flu as soon as he recovered from a fever. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Peter gave me that painting three days ago. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The slopes of the mountain were so rough that the climbers could not continue their journey. Choose one sentence that has the same meaning as the root one:  I am frightened of living on my own. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I admire his intelligence, but I do not want to get acquainted with him. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The man is smiling at you. Do you know him?

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 246.739
Thành viên mới nhất nguyen-huynh
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn