Ghi nhớ bài học |

Bài số 7
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Not everyone in my office knows how to use a computer. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I won’t leave here until you come. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Tomorrow we will go to the zoo or we will visit the citadel because we don’t have much time. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If only I had warned them in time. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Tom is good at English. He is good at French, too. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If you do not call me, I will not know where you are. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Alfred Nobel invented dynamite. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: This problem is beyond my understanding. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She was so busy that she couldn't cook her meals.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Mary called me because she wanted me to give her some advice. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If you had not assisted us, we would not have got any achievement. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I am studying not only mathematics but also chemistry. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “Don’t forget to feed the chicken twice a day, ” he said. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He is keen on collecting antique things. Choose one sentence that has the same meaning as the root one:  I didn’t follow my mother’s advice so I didn’t succeed. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “You’d better take the early train, ” they said. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: No one knows why the company has been broke. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “Don't sit on my bag, Tom, ” she said. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: What a pity! He could not come. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He is not old enough to do the voluntary work.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.566
Thành viên mới nhất hoang-stato
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn