Ghi nhớ bài học |

Bài số 6
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He was possibly away as no one answered the phone.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Friendly though he may seem, he’s not to be trusted. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She is wearing a nice dress. Her husband presented it to her on their 10th wedding anniversary. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The man seemed to be interested in our plan. I talked to him last night.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The man is talking with a beautiful girl in the bar. He is my cousin. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Our parents don’t like us to come home late.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: They denied stealing the painting in the library.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: When you are crying, your face gets red. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: They arrange the tests in this book according to their difficult levels.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The whole project would have fallen through without his support and hard work. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If the performance had not been boring, we would not have left before the end. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Nhung is my classmate. She has just won a scholarship to studay in the USA.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Can you do me a favour? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We both have not made any decision yet. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Margaret got the highest score on the test in her class.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Peter, along with his friends, has visited London many times. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The flat is on the second floor. He lives in the flat. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “Would you like to join our team? ” he said. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: They have planted thousands of trees along the new boulevard. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: "It was nice of you to invite me to lunch, ” Bob said to John.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.807
Thành viên mới nhất 114272621124628933168
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn