Ghi nhớ bài học |

Bài số 5
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The injured boy could neither walk nor talk. Choose one sentence that has the same meaning as the root one:  He does not want to live in London and any other cities.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The man was shot in the bank robbery. The doctors are operating on him. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He likes drinking wine. The wine is imported from Scotland. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I was impressed by his capable handling of the situation. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Thanks to the fact that he recommended me, I got the job. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It is not possible that Jane was absent from work yesterday.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Peter is not good at mathematics and Mary is not either. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Nobody told her the news of her mother’s death. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Start at once or you will be late. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: John doesn't work for IBM. Tim doesn't work for IBM. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: You should not be late any more. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: My mother bought the food this morning. It is very fresh. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: What a pity you failed the final exam! Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Peter’s mother said, “You will see better results if you study harder, Peter.” Choose one sentence that has the same meaning as the root one: This is the first time I meet such a beautiful shell. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Not realizing how unhappy she was, he spent very little time with her.  Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He was against killing animals for food.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The last time I went to Paris was three years ago.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Mrs. Mai is our English teacher. Her daughter works in the city ’s post office.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.045
Thành viên mới nhất mai-huong
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn