Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It is not expensive to live in a dormitory. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: London is still the heart of theatre, ballet and classical music.    Choose one sentence that has the same meaning as the root one: You can never convince John to lend you his dictionary.     Choose a word that has different stress pattern: mineral             energy                 generate                introduce Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I didn’t eat anything yesterday so I am hungry now. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If only I were a little higher   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The last time I visited the museum was a year ago.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It was not warm enough for us to take a leisurely walk. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She did not take the trouble to find out why she does not understand. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Bill Gates invented computers in the 20th century. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “Why don’t we open a new bookshop? ” Mr. Trung said.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It was his broken leg that made him give up his hope. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The plane had scarcely taken off when it crashed.    Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Peter cannot speak English, and I cannot either. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Peter has no ability to remember the grammatical rules. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Tom said to me, “Why don’t you help me around the house?” Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Both my best friend and I are not used to driving so fast.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Walking in the rain gives him pleasure.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I’d like to send some money to my parents in Hanoi. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: During the walk the two smallest boys couldn’t keep up with the team.  

Thành viên đã làm bài (5)
leediem hoangthuan hoanglinh1804 nguyen-thao tuyenpham
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.027
Thành viên mới nhất 114072255380727750256
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn