Ghi nhớ bài học |

Bài số 7
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Who / current editor / Times? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: we / wonderful / had / time / a / on / that / day /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The Internet / consider / one of the most popular forms of entertainment Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: fed / having / dog / he / the /, / he / sat / down / to / have / dinner /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: would / while / like / to / a / Johnny / an / pilot / Jimmy / to / work / as / actor become / wants     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: She / deal / customers / prompt. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The formal rules / English grammar / establish / during the 18th century Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: By contrast / the share / oil in total energy consumption / decrease / 95 percent / 80 percent / the same period Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: the / energy / the / sun’s / solar / that / is / reach / earth / rays Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: leave for Tet holiday / our class / hold a farewell party / 5pm next Friday Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: John / not / look / where / he / go   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Africa population / 840 million people / 12% of the world population Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / not collect live shells / not want to destroy the marine life Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: energy / electricity / can / of / heat / other / be / and / solar / forms / into / as / energy / converted / such Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: what / should / we / do / help / poor children / go on / learn /? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:  English / borrow / words / more than 50 different languages Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Baby /able / walk / few / week / it   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: your / friends / your / have / received / invitation / cards /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / clean the shells carefully / dry them / put them on a large shelf Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: From 2000 to 2004 / the share / natural gas in energy consumption / increase / 5 percent / 20 percent

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.470
Thành viên mới nhất thanhphuong9400
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn