Ghi nhớ bài học |

Bài số 6
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Asia / over 60% of the world population / almost 3.8 billion people Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: made / her / successful / what / ? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Europe's 710 million people / 11% of the world's population Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: How / you and my cousins / I /  hope / everything is OK / members of your family     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: environmental / garbage / a / big / household / of / is / pollution / problem Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: almost / collected / recertly / volunteers / Nepali / fire / tons / of / Mount Everest / garbage / from Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / think / no one / like / her / she / be / very / selfish /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / not / see / anyone / in / the / classroom / minute / ago /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / invite / you / my birthday party / my house / 6 pm Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: everyone / like / her / because / she / kind / caring / teacher /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: qualities / do / admire / you / what / your / in / best / friend / ? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: she / apologized / for / having / borrowed / my / bicycle / without / asking / permission/. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: last / at / she / admitted / told / having / him / the / secret /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: certain websites / children / enjoy / cartoons / comics Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: There / be / come / and / I / not want / see / us   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: we / celebrate / Valentine Day / give / flowers / gifts / cards / those / we / love /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: the / children / frightened / were / it / got / because / dark /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: of / three / bicycles / here I / like / the / red / one /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: first / Japan / in the 2nd Asian Games / 36 silvers / ranked / consisting of / 38 golds / and / 24 bronzes / with 98 medals Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Each class / prepare / a performance / the dress rehearsal hold / next Sunday morning

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.365
Thành viên mới nhất trung-nguyen
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn