Ghi nhớ bài học |

Bài số 10
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: receive            medal            deepen             special Choose a word that has different stress pattern: particular                   familiar                similarly                   vocabulary Choose a word that has different stress pattern: off-spring             spirit               devastation               telegram Choose a word that has different stress pattern: generation                 difficulty                 literacy                valuable Choose a word that has different stress pattern: extinct             decrease               affect                influence Choose a word that has different stress pattern: technology                    original                   ordinary                   transmission Choose a word that has different stress pattern: typical                 apartment                     newspaper                        statement Choose a word that has different stress pattern: damage                 receive                  access               cable Choose a word that has different stress pattern: chamber              enlist              burial              theory Choose a word that has different stress pattern: relationship                     establishment                    ceremony                    capacity Choose a word that has different stress pattern: athlete                 region                event                 friendship Choose a word that has different stress pattern: geothermal              alternative              ecologist                renewable Choose a word that has different stress pattern: interaction                diagonal                introduce             entertainment Choose a word that has different stress pattern: contestant                    completion                    remember                   membership Choose a word that has different stress pattern: population                 organization                    international                    popularity Choose the word whose stress is on the second syllable: constantly                 document                   variety                  emphasis Choose a word that has different stress pattern: extremely          anything           attention             discover Choose a word that has different stress pattern: gymnast               knowledge               complete               purpose Choose a word that has different stress pattern: floppy           outlook             loyalty            protect Choose a word that has different stress pattern:  entirely                physical                   teenager                        organize

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.050
Thành viên mới nhất 101877106895365230023
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn