Ghi nhớ bài học |

Bài số 9
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word whose stress is on the second syllable: biscuit                   autumn                         intend                         baseball Choose the word whose stress is on the second syllable: interest                  injure                     prefer                      helpful Choose a word that has different stress pattern:  major              event                  decline               rename Choose the word whose stress is on the second syllable: moustache                   hostess                    spirit                       healthy Choose the word whose stress is on the second syllable: energy               attendee                    triathlon                  passenger Choose a word that has different stress pattern: cancel                    surprise                     propose                     although Choose a word that has different stress pattern: secretary                   assistance                  support                   vacation Choose the word whose stress is on the second syllable: scientist                   lucky                   delete                     creation Choose a word that has different stress pattern:  express                   level                   friendship                 local Choose the word whose stress is on the second syllable: cartoon                  careless                     careful                    contest  Choose a word that has different stress pattern: longevity                    occasional                    preparation                  especially Choose a word that has different stress pattern: European                 communicate                       economic                information Choose a word that has different stress pattern: competitive                     individual                        electricity                    generation Choose a word that has different stress pattern: observe                lunar                sticky             various Choose a word that has different stress pattern: average                  century                  challenging                 example Choose a word that has different stress pattern: enthusiasm              residential               acquaintance                  unselfishness Choose a word that has different stress pattern: generation                  adventurous                     aeronautics                   international Choose a word that has different stress pattern: pagoda                  paragraph                  develop                  announcement Choose a word that has different stress pattern: renewable              infinite               alternative               potential Choose the word whose stress is on the second syllable: summary                  vacation                  victory                    advent

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.477
Thành viên mới nhất truongnhat2102
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn