Ghi nhớ bài học |

Bài số 8
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: dictionary                   competitive                    enthusiasm                   associate Choose a word that has different stress pattern: activity               society               loyalty                longevity Choose a word that has different stress pattern: appoint              caption             challenge                conquest Choose a word that has different stress pattern: probably               animal               stimulate             effective Choose a word that has different stress pattern: merry              quiet                   interest                   retreat Choose a word that has different stress pattern: completely                  usually                 different                    restaurant Choose a word that has different stress pattern: exactly              messenger                example              distribute Choose a word that has different stress pattern: native                      become                    language                  major Choose a word that has different stress pattern: student                involve                  summer                   cottage Choose a word that has different stress pattern: wheelchair              consist               enclose              proceed Choose the word whose stress is on the second syllable: temperature                       elevator                      luxuriant                     alternative Choose a word that has different stress pattern: hotel             museum              commune              apartment Choose a word that has different stress pattern: invent                  device                     perform                     postal Choose a word that has different stress pattern: actually            accomplish              equipment              gigantic Choose a word that has different stress pattern: salary                businessman                 energy                 discover Choose a word that has different stress pattern: attraction          according          oxygen             deposit Choose the word whose stress is on the second syllable: thematic                mountainous                 library                   legacy Choose the word whose stress is on the first syllable: respond                    model                  mistake                      object Choose the word whose stress is on the second syllable: constancy                 refreshment                        pesticide                    together Choose the word whose stress is on the second syllable: floppy                 affect                    idol                   memorable

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.336
Thành viên mới nhất Nchinh2609
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn