Ghi nhớ bài học |

Bài số 6
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: butcher                 ecologist               chemist            physicist Choose a word that has different stress pattern: consumption             electric              dangerous              expensive Choose a word that has different stress pattern: statue              person                   suppose                 little Choose a word that has different stress pattern: brighten             friendship                  arrive              rumor Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: decide                   notice               device             advice Choose a word that has different stress pattern: influence                 notify                  increase               celebrate Choose a word that has different stress pattern: commune                      spacious                    equip                   surface Choose a word that has different stress pattern: acquaintance               embarrassing              co-operate              helicopter Choose the word whose stress is on the second syllable: college                 student                   member                       enrich Choose a word that has different stress pattern: represent                     universal                     residential                 helicopter Choose a word that has different stress pattern: delivery              communicate              compensation                 impossible Choose a word that has different stress pattern: electricity                 respiration                  electronic                 humanity Choose a word that has different stress pattern: commencement               reunion            neighborhood                nostalgic          Choose a word that has different stress pattern: enthusiastic             anniversary              universal                 population Choose a word that has different stress pattern: ethnic                   refer                affect                   describe Choose a word that has different stress pattern: participate                opportunity                 nomination            declaration Choose a word that has different stress pattern: disappointed                 population               distribution              minority Choose a word that has different stress pattern: problem                 baseball                  comfort                  provide Choose a word that has different stress pattern: avoid               compare               appear              manage Choose a word that has different stress pattern: remote               hostess                sneaky                floppy

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 246.741
Thành viên mới nhất phan-yen-vi
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn