Ghi nhớ bài học |

Bài số 5
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: performance                 anniversary               refreshment               longevity Choose a word that has different stress pattern: inadequate            embarrassment                dispirited             entertainment Choose a word that has different stress pattern: undertake            disappear               represent              stimulate Choose a word that has different stress pattern: sophisticated              interested                 satisfied               frightened Choose a word that has different stress pattern: wilderness                 society                 solitude              waterfall Choose the word whose stress is on the first syllable: consign                       accuse                           climate                        account Choose a word that has different stress pattern: precious                    permanent                   interesting                 establish Choose the word whose stress is on the third syllable:  violinist                     automobile                     commissary                      commission Choose a word that has different stress pattern: shoemaker              practical            generous              improvement Choose a word that has different stress pattern: throughout                  remain                     explain                  effort Choose a word that has different stress pattern: knowledge                   sponsor                   award                     answer Choose a word that has different stress pattern: instrument              entertain               popular              quality Choose a word that has different stress pattern: heritage                 beautiful                 average                  expected Choose a word that has different stress pattern: nervous             wonsder              belong                quiet Choose a word that has different stress pattern: psychological                  representative                 qualification               popularity Choose a word that has different stress pattern: separated              contraception               annually              gradually Choose a word that has different stress pattern: movie               picture                   enjoy                    summer Choose a word that has different stress pattern: agency                    astronaut                       adventure                    canister Choose a word that has different stress pattern: accomplished              accompany               continual               fascinating Choose a word that has different stress pattern: favorite                    basketball                       vacation                   holiday

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.368
Thành viên mới nhất 2112797625672681
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn