Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: marathon                  maximum               formally               effective Choose a word that has different stress pattern: loyalty             floppy              embrace            childish Choose a word that has different stress pattern: memory              together               finalize                 different Choose a word that has different stress pattern: anniversary                    personality                   volunteer                     embarrassment Choose a word that has different stress pattern: capital                    attendee                  official                  talented  Choose the word whose stress is on the first syllable: escape                  admire                   engage                      career   Choose a word that has different stress pattern: constancy            attraction             changeable             mutual Choose the word whose stress is on the second syllable: transform                   prospect                       country                        beauty Choose a word that has different stress pattern: calendar          origin             procession               offering Choose a word that has different stress pattern: comment               method             campaign               survey Choose a word that has different stress pattern: lazy            confess                friendship                  soccer Choose a word that has different stress pattern: broadcast                global                   public                  suggest Choose the word whose stress is on the first syllable: copyright                 corrective                 corruption                     cosmetic Choose a word that has different stress pattern: patter                  spirit                 announce             survey Choose a word that has different stress pattern: destroy                 cheetah                  human                   influence Choose a word that has different stress pattern: revolution                  overcrowded                    industrial                   transportation Choose a word that has different stress pattern: encouragement              resolution                preparation                entertainment Choose a word that has different stress pattern: impressive             pioneer               gigantic               gymnasium Choose a word that has different stress pattern: renewable                     environment                    available                         fundamental Choose the word whose stress is on the second syllable: sugar                   pleasant                      parent                     increase

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.610
Thành viên mới nhất 226169654802301
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP