Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: donation                performance               knowledge                   variety Choose a word that has different stress pattern: inside                 father                    table                  dollar Choose the word whose stress is on the second syllable: moral                    cancer                   money                     embrace Choose a word that has different stress pattern: maintenance            geothermal            satisfaction              prohibition Choose a word that has different stress pattern: industrial                approximately             enormously            population Choose a word that has different stress pattern: anniversary          enthusiasm             apartment            embarrassing Choose the word whose stress is on the second syllable: student                 result                    classmate                     lifestyle Choose a word that has different stress pattern: embrace              affect                 brighten                protect Choose the word whose stress is on the second syllable: protect                loyalty                   outlook                     sneaky Choose a word that has different stress pattern: sociable            reinforce             etiquette                protocol Choose a word that has different stress pattern: kumquat                   picture                housewife                 polite Choose a word that has different stress pattern: gather            village              member              believe Choose a word that has different stress pattern: continue                  government                 family                   scientist Choose the word whose stress is on the third syllable: excellent                    favorite                  beautiful                   disappoint Choose a word that has different stress pattern: holiday                  publisher                      example                    difficult Choose a word that has different stress pattern: subscriber               represent                  parade                 proportion Choose a word that has different stress pattern: disappointed                    activity                  eradicate              unselfishness Choose a word that has different stress pattern: idea                   problem                     common               hobby Choose the word whose stress is on the third syllable: astronaut                  adventure                   elemental                     industrial  Choose a word that has different stress pattern: category              interesting                understanding                regularly

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.823
Thành viên mới nhất 2075673979356173
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn