Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: sympathy                  experience                      anyone                   orphanage Choose a word that has different stress pattern: treasure            conquest             indulge                bricklaying Choose a word that has different stress pattern: affect               idol                 sneaky                cosy Choose a word that has different stress pattern: agrarian               society                 celebrate              performance Choose a word that has different stress pattern: almost                   label                   include                weather Choose a word that has different stress pattern: recipient             agrarian            stimulate              belongings              Choose a word that has different stress pattern: attitude                   expensive                     imitate                   teenager Choose a word that has different stress pattern: firework                  resource                 sponsor                  gradual Choose the word whose stress is on the first syllable: council                   canoe                    control                     correct  Choose a word that has different stress pattern: purpose             complaint                 service                  package Choose a word that has different stress pattern: distribute                stimulate                subscribe               affect Choose a word that has different stress pattern: benefit                 principle                 incapable                 constancy Choose a word that has different stress pattern: household             provide              admit               engrave Choose a word that has different stress pattern: anniversary               universal                disappointed                 messenger Choose a word that has different stress pattern: fluctuate             unhealthy              industry              immigrant Choose a word that has different stress pattern: customer                   deliver                    kilometre                    document Choose a word that has different stress pattern: attention              telegram             enormous             reminder Choose the word whose stress is on the second syllable: enclose                     native                  nature                       motion Choose a word that has different stress pattern: ability              different                   necessary               generally   Choose a word that has different stress pattern: delivery                  experience                   electronic               computerize

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.099
Thành viên mới nhất 581997142173599
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn