Ghi nhớ bài học |

Bài số 10
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: machinery                 march                    cheerfully                  merchant Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   improve           remote                  stove                  solar Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   needed                arrived                   visited                 wanted Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: climber                   bring                    automobile                     before Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  satisfaction                         grade                      animal                         guarantee Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  sacred                decided               cooked              planted Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: fireworks                  pine                  limit                shrine Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: parade              marathon                maximum                annual Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  password                  website                  commonwealth                   answer Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: baseball                    basketball                   despite                 relatives Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   broken             cot            note                code Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  biology                  blind                     dictionary                       appliance Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: family                   limit                    activity                 spirit Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: strenght               event                athlete                 wrestling Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  says              plays                days               pays Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: part               park               large                quarter Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: propose                    suppose                       compose                  purpose Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   adventure                   decade                  special                 expedition Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   cheat            psychology              each                approach   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: stream             spread              heat            teach

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.801
Thành viên mới nhất 429344477538454
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn