Ghi nhớ bài học |

Bài số 9
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: neighbor               fighting             midnight               laughing Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: envelopes             cakes              fruits            flowers Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: children                    sign                       kind                        line Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  sun             during                 pure             cure Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: sun             sure              success            sort Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: native                  language                      national                         international Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  survive               service              notify               stimulate Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: champagne              church              exchange              children Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: special                     cost                        space                       excursion Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: activity                annual              announcement                 anniversary Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   postal            Internet               store             listen Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: each                  clean                  area                teach Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: uncertain               tell                pursuit                picture Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: nicest                  largest                hottest               best Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: leader                   really                    heat               cream Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: then              through               thumb             thunder Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: wear              pair              shear             square Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   brother               ocean              mother                 onion Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  brother              thank                these                they Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: pain                 afraid                    certainly                     fail

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.568
Thành viên mới nhất myhoan
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn