Ghi nhớ bài học |

Bài số 7
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: stimulate               enthusiasm                  unselfishness               universal Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   wait               stain                  laid                  pair Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  game               bridge               against                garage Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: about                   plough                 cough                    shout Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: campaign                clap                   craft                 gratitude Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: transformed                moved              earned               invented Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: helicopter                     holiday                      honest                   host Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   nature                 tourist                   canister                     deposit Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  different                    distance                        miss                      nice Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: heat                release              repeat               bread Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   ago             ashame            apple             again Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   complete                 engine                       heavy                 many Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: architect                      research                        beach                        exchange Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: small                   snake                   whale                  flame Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: talked              interested                   excited                     decided Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: repair                  entertainment                    plain                       mail Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  pesticide                 city                centre                  campaign Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: tower                  wonder                      follow                  know Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: language                     geography                grammar                emergence Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: crisp                  disk                  digit                   likely

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.671
Thành viên mới nhất uyen-phan
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn