Ghi nhớ bài học |

Bài số 6
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: blue                   prune                     bruise                   plum Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: danger                    village                    general                    together Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  fear                near                    beer              bear Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: whole             whom                whose               white Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   iron                  average                 frame                remain Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cloth                clothe               with                without Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: aunt                 caught                   haunt                 taught Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: chore             machine               much              such Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: row              cow          tow               mow Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   clear                 near               bear               hear Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  excuse                  socialc                  carry               culture Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  ordinary                   separate                         regularly                         standard  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  amusement                 surprise                      resort                   socialize Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   thankful                   thinking                    clothing                   monthly Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: new               sew                few             nephew Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   landed             needed               walked             wanted Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: decline               China                child            middle Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: Think                  warmth                  triathlon                   together Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  loyalty              constancy                quality              by Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: quiet            mind           slip          society

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.397
Thành viên mới nhất lêhuyềnn
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn