Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   guide              bruise                 cruise                 suit Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: singular              sure                  sound                structure Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   knows                  develops                     liters                  spends Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  idol             side                 brighten                  activity Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: coop                        foot                       school                    moon Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: half                tall                bath             start Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   so          shone                though                 who Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   rumor               unselfish                 number                   up Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   children                 machine                   much                  exchange Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: soft             month             robber            stop Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   suitable              biscuit                 guilty               building Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   cinema              miner                ninth              wine Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  fashion                  hamburger                      admire                    add Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: stop                    post                    offer                    from Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: closets                     shows                        rats                        weeks Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: pasta            ask               aspect            castle Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: bleak                  jeans                  please                   bread Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   games              communicate                address                compensate Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  leaf                  deaf                      of                   thief Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   killed              turned             crashed                waived

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.662
Thành viên mới nhất thaouyen17
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn