Ghi nhớ bài học |

Bài số 9
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning to the root one: "Can you do me a favour? " Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Most of the people in the village prefer the city life. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She can't help laughing when seeing Tom's face. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: I didn’t have a raincoat with me and so I got wet. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Why don’t you consider visiting me? Choose one sentence that has the same meaning to the root one: “Shall we have dinner somewhere after the theater? ”, said my cousin. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Television brings people of every culture, belief, religion and race into others' living room. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Mary is sure to join us. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: "I saw her in the park two hours ago," said he.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We last went to the cinema two months ago. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The sooner he stops smoking, the better he'll feel. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: As soon as he arrived at the airport, he called home. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: I'm still looking for a job, but I hope to find something soon. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: My younger brother tried to please my parents so as not to be punished. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: "Shall we play chess? " she asked. "Why not? " he said. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He now goes to work on his bicycle instead of by car. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Neither Janet nor Susan can dance well. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We are not going to eat only vegetables this week. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: He last had his eyes tested a year ago. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Picking flowers is not permitted here.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.217
Thành viên mới nhất net
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn