Ghi nhớ bài học |

Bài số 6
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I am really sorry that I forgot your birthday. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: They arrived too late to get good seats. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Unlike her mother, she doesn't know how to cook. Choose one sentence that has the nearest meaning to the root one: I prefer going by cyclo to cycling. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It's two years since he last went home. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Please look out of your window to see that TV shows just reflect reality. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Jane says she oughtn't to eat so many sweet things. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: When we arrived, the children were playing "Hide and Seek". Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Why don’t you go out for a picnic with him? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I don't know her phone number, so I can't call her yet. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Would you mind waiting outside the office? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Janet's afraid she's lost her car key. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: My mother allowed me to go out with my friends. Choose one sentence that has the nearest meaning to the root one: Although they have little money, they are happy. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Without money for food and drink he'll die. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She would have sung for us if he had asked her. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: The pollution of the air by factory smoke is one of the major problems of this century.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She won’t come unless you invite her. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If he doesn't want to work, he shouldn't leave school. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: We have been drawing the picture for four hours.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.228
Thành viên mới nhất 557965414587595
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn