Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the nearest meaning to the root one: Can you tell me when you were born? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: How old do you think this house is? Choose one sentence that has the same meaning to the root one: We started to write to each other two years ago. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: If I were you I would buy that motorbike. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The trip was boring but we enjoyed it a lot. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The woman was too weak to lift the basket. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: No bicycle against glass please! Choose one sentence that has the same meaning to the root one: I didn’t become a doctor until 2006. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It's ages since I last saw a good cowboy film. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Tree roots spread through the ground and keep wind and rain from washing soil away. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Her father fell ill because he worked hard. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Getting a good job doesn't interest him. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Tom said he would pay me when he had enough money. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Have you enough money to pay for all these things? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If you don't spend less, you won't be able to buy the car. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I find it impossible not to worry about Tom. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Can somebody show me how to change the film in this camera? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Harry left early because he didn't want to miss the train. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: You drink loo much coffee, that's why you can't sleep. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Don't ask her for the money or she won't give it to you.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.064
Thành viên mới nhất nguyen-huy
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn