Ghi nhớ bài học |

Bài số 10
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I had known she was sick, I would have visited her. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: If you had the chance to meet famous writers, what do you ask them? Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: How did you manage getting here so quickly? Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: We expect getting a pay rise next month. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Mr. Nam work as a teacher at Nguyen Tri Phuong School. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Why you not spoke to me at my birthday party last night? Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I'd like to see that football match because I didn't see one yet this year. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: If I made a fool of myself in front of my friends, I would have never lived it down. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Mostly the Hanoi-based industry focused on documenting a Vietnam War. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The Tokyo Stock Exchange is Japan's large stock exchange, and second largest in the world. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Fortunate, he escaped from the kidnappers safely after along time in an old lorry. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Lan's mother is worry about her. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Terry hasn't been to London when we went there together. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: They have got two sons, one of them is studying abroad so as to earn a good diploma. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: This computer needs one second so that it displays the calculations. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I enjoy to talk with my classmates about their future plans. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I’m sure that I am going to recognize him after a long time of living far from each other. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: If a circus will occur in our new town, most of the families will come to it quite often. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: If he didn't speak so quick, we could understand him. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: People ready know how convenience computers are in modern life.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.139
Thành viên mới nhất 2009911249336808
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn