Ghi nhớ bài học |

Bài số 7
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The reason of his absence is that he was sick yesterday. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I asked her who was she. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: They were tired of their job; they should to change another that they really like. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: My house has been rebuilt six months ago so I had to rent a room around. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The Barnetts are so interesting people that every time we meet, we can’t seem to stop talking. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The Sydney Opera House and the Sydney Harbour Bridge, that make Sydney famous, attract millions of visitors from all over the world. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The members of the personnel committee has decided to revise the employee handbook. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: John play tennis with Mary and me every afternoon. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Can you turn the television off, I can’t hear anything. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: If drivers obeyed the speed limit, fewer accidents occur. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: He is a so bored man that nobody wants to have any conversations with him. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: If I knew that you were ill, I would have visited you yesterday. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: You would better be careful not to miss the train. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: It was disappointing that most the students didn't come. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Although owls do not migrate, some who live in cold northern climates go south in winter. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: We have to cancel the meeting because the chairman's absence. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Since the early 20th century, women had a lot of chances to pursue their interest. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Farmers look forward to participate in the county fairs. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: She doesn’t like Literature but want to study Math. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: After studying all the new materials the students were able to rise their score by 50 points.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.671
Thành viên mới nhất uyen-phan
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn