Ghi nhớ bài học |

Bài số 5
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: How many students there are in your class? Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: A traveller can reach some of the village along the Amazon only by riverboat. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Would you mind give me a hand with this bag? Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: You can switch TV channels by using its far control. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I spend most of my free time to read books. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I couldn't run enough fast to catch the shop-lifter. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: My wedding ring made of yellow and white gold. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Sydney is the biggest and busier port in the South Pacific. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: She ran very quickly, otherwise she missed the train. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: We thought he is planning to go on a vacation after the first of the month. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: After she had had lunch, she had taken a nap. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Have you ever heard that song sing in Sao Mai competition? Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Nobody knows that his or her life will be like in a ten years' time. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The nature of the film determines a size and type of crew required during filmmaking. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: John's family is very happy because his being awarded a scholarship. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Ms Thuy doesn't mind taking care for disabled children. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: If you are going to London tomorrow, to telephone me first. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: It's time you begin to study seriously. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I really think that apologizing is a little you can do now. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: She was depressing because the main character died at the end of this moving love story film.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.226
Thành viên mới nhất nguyenthiphuonghuu
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn