Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: It was her strong determination that helped her overcoming the physical and emotional pain that followed her accident. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I'd like to retirement when I am sixty. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Normally, the atmosphere at a funeral is solemn and delightful. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: There would be a lecture by Mr. Brown next week. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Satellite photos provide a wide range of information, included water temperature. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Before the excursion, we sent a letter in affirmation of the hotel reservation. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The United Nations is the centre of the globe finance, communication and business. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: She has eaten too many food so she is overweight now. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I can’t understand what they talk about. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Jane congratulated me with my passing the entrance examination. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I had enough money. I will take my family to Vinpearl land on holiday.  Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Try to avoid to travel during rush hours. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: My father and brother like watching football matches on TV whatever they have free time. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I was extremely tired because of I hadn't slept the night before. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: A clock is an instrument who tells the time. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: If I don't like you, I wouldn't invite you to my house. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: My mother is not at home now, she has been shopping. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: We are looking forward for going on a wonderful summer holiday. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The teacher tried to make the students enjoy the experiences gaining by them. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Despite he didn’t have much money, my father decided to buy my brother a computer.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.671
Thành viên mới nhất uyen-phan
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn