Ghi nhớ bài học |

Bài số 1
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Janet is finally used to cook on an electric stove after having a gas one for so long. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Computer games has been become a part of single man daily routines. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Can you call me at 7.00, because I leave tomorrow? Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Some people think that drinking bear gall should abandon to maintain these rare animals. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: When I saw Janet, she hurried to her next class on the other side of the campus. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Many unknown plants and animals are disappearing as the tropical forests destroyed. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: If it rains, we had to cancel the parade scheduled for today. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: There isn’t room for me sit down, would you mind moving a little bit? Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: This is the person to that I sold my car. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Hue city locates in central Vietnam on the banks of the Huong River. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Among the students are many foreigners which attend Vietnamese language class  at the center. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: My mother has bought some eggs. She will make an enormous omelet for our dinner. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Although, New York is the most expensive in the world, but many people wish to live there. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: This time tomorrow. I'll be relax by my swimming pool. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: This is the worst film where I have ever seen. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: One of the world's best-selling authors, Louis L'Amour is told to have written 101 books, mostly westerns. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The raise in prices has caused many customers to reconsider unnecessary purchases. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: No transportation, our morden society could not exist. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Dennis used to smoking a lot a year ago. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Despite of the interruption, she was still able to finish her assignment before class.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.284
Thành viên mới nhất 1808400862790084
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP