Ghi nhớ bài học |

Bài số 7
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Tu: “Have you finished __________ that letter yet?” Chuan: “Already, post it for me please” Choose the best answer for the following sentence: My brother has ____________ a new interest with enthusiasm. Choose the best answer for the following sentence: I'll come and see you before I _____________ for Ha noi. Choose the best answer for the following sentence: We have been studying together for ten years now. We are ___________. Choose the best answer for the following sentence: Many places of ____________ beauty have beer, produced by computer.   Choose the best answer for the following sentence: Are you _____________ of your English lessons this week? Choose the best answer for the following sentence: Tran Hieu Ngan was the first Vietnamese athlete ____________ an Olympic medal. Choose the best answer for the following sentence: I sent email to my pen pal three weeks ago but she ___________ so far. Choose the best answer for the following sentence: Oanh: “Would you like some more carrots?” “ I _____________” Choose the best answer for the following sentence: Mary hopes ___________ to join the private club. She could make important business contact there.   Choose the best answer for the following sentence: The highest building is on Quang Trung Street ___________ the center of my city. Choose the best answer for the following sentence: What is your country of ___________? - Vietnam.   Choose the best answer for the following sentence: The accident happened three miles ____________ the coast. Choose the best answer for the following sentence: My: “What is the subject that you study of plant, animal and human life?” Nnu: “___________ ". Choose the best answer for the following sentence: It was not until the concert started _______________ that a guitarist failed to come.   Choose the best answer for the following sentence: When I was a child, I usually ___________ fishing with my brother. Choose the best answer for the following sentence: Le: “What is in the programmer ?" Tuan: “They are expert’s ideas on the development of business of the country or the world”   Choose the best answer for the following sentence: I like movies _____________ plays.   Choose the best answer for the following sentence: Her aunt feeds her but who is in charge of paying her ___________?   Choose the best answer for the following sentence: Today you look so ____________ in your school uniform!

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 255.522
Thành viên mới nhất ppi0610
Thành viên VIP mới nhất manhduy1767VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn