Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: request                          airline                         audience                           public Choose a word that has different stress pattern: children                      enjoy                        above                       create Choose a word that has different stress pattern: biology                chemistry                     geography                       technology Choose a word that has different stress pattern: develop                 exactly                    determine                     interest Choose a word that has different stress pattern: popular                      happen                      global                    destroy Choose a word that has different stress pattern: permission                       entertain                   geography               excursion Choose a word that has different stress pattern: office                 result                       pedal                  modern Choose a word that has different stress pattern: secondary                    ability                       creation              attendance  Choose a word that has different stress pattern: birthday                   party                  accept                  garden   Choose a word that has different stress pattern: convert                      college                        shortage                     danger Choose a word that has different stress pattern: polite                      problem                       arrive                       guitar Choose a word that has different stress pattern: constantly                       investment                         document                         basketball Choose a word that has different stress pattern: existence                           character                         scientist                         interesting Choose a word that has different stress pattern: refrigerator                        multifunctional                        unbelievable                      information Choose a word that has different stress pattern: mentally                    retarded                      demonstrate                     different Choose a word that has different stress pattern: soccer                    forward                    nation                     severe Choose a word that has different stress pattern: variety                        temperate                  pagoda                       excursion Choose a word that has different stress pattern: permission                persuade                  destination                     romantic Choose a word that has different stress pattern: career                     volunteer                       engineer                          pioneer Choose a word that has different stress pattern: famous                     settle                    unite                   admire Choose a word that has different stress pattern: perception                artistic               explorer               everyday Choose a word that has different stress pattern: media                      cartoon                      series                      radio Choose a word that has different stress pattern: public                    program                          fashion                          discuss Choose a word that has different stress pattern: biosphere                      contribute                      authority                       heritage Choose a word that has different stress pattern: provide                     listen                           receive                    believe Choose a word that has different stress pattern: seafood                         pollute                          mammal                       proper  Choose a word that has different stress pattern: collection                magazine                  electronic                 entertain Choose a word that has different stress pattern: basic                  achieve                     yellow                   nothing Choose a word that has different stress pattern: seriously                        valuable                       technology                      dangerous Choose a word that has different stress pattern: occasion                   remember                    different                   disorder Choose a word that has different stress pattern: district                  control                    global                 cover Choose a word that has different stress pattern: surgery               politics                 apartheid                    president Choose a word that has different stress pattern: passage                           rapid                         prepare                        story Choose a word that has different stress pattern: ocean                 divide                  modern              water Choose a word that has different stress pattern: compete                    perform                  program                       assist Choose a word that has different stress pattern: damage                         central                         unite                        because Choose a word that has different stress pattern: flora                     landscape                         local                       advance Choose a word that has different stress pattern: display                  message                 amount                 another Choose a word that has different stress pattern: glorious                disabled                   strong-willed                      ambitious Choose a word that has different stress pattern: mammal                             graceful                        provide                       total

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.064
Thành viên mới nhất 104973816977344707851
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn