Ghi nhớ bài học |

Bài số 1
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: weather                centre                request               picnic Choose a word that has different stress pattern: suggest                           prefer                          interest                     enjoy Choose a word that has different stress pattern: tragic                    elect                    incredible                       prefer Choose a word that has different stress pattern: develop                    fabulous                     festival                 emperor Choose a word that has different stress pattern: limestone                     river                      picnic                     success Choose a word that has different stress pattern: commentary                   customary                        dynamic                      secondary Choose a word that has different stress pattern: inform              company                     distance               system Choose a word that has different stress pattern: explain               gradually                     development                   profession Choose a word that has different stress pattern: international                     information                      Japanese                     competitive Choose a word that has different stress pattern: pleasure                    backpack                    require                      camping Choose a word that has different stress pattern: refer                     highlight                    beauty                     tourist Choose a word that has different stress pattern: listen                       enjoy                         replace                       relate Choose a word that has different stress pattern: suggest                      ancient                     pleasure                    narrow Choose a word that has different stress pattern: television                     document                     variety                     beautiful Choose a word that has different stress pattern: institute                  operate                    imprison                 activist Choose a word that has different stress pattern: imprison                      dangerous                           consequence                         natural Choose a word that has different stress pattern: wonderful                        talented                      celebrate                      appreciate Choose a word that has different stress pattern: competition                      participate                    original                     eliminate Choose a word that has different stress pattern: temporary                      confident                        fortunate                        immediate Choose a word that has different stress pattern: involve                  honour                     final                     nation Choose a word that has different stress pattern: mathematics                 university                  difficult                      calculate Choose a word that has different stress pattern: enclosure              decorate               bombardment                admission Choose a word that has different stress pattern: daily                receive                almost                 scenic Choose a word that has different stress pattern: resurface                        disable                        reference                     agreement Choose a word that has different stress pattern: volunteer                    participate                     Vietnamese                  introduce Choose a word that has different stress pattern: final                    football                       around                      famous Choose a word that has different stress pattern: confirmation                permission                    preparation                information Choose a word that has different stress pattern: situate                       national                         origin                     material Choose a word that has different stress pattern: persuade                      garden                  river                wonder Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  determine                  radium                    private                   tutor Choose a word that has different stress pattern: popularity                      international                      originally                       competition Choose a word that has different stress pattern: decide                  semester                       acceptable                       customary Choose a word that has different stress pattern: continent                 capital                     Pacific                  stimulate Choose a word that has different stress pattern: function                 product                   effort                   profound Choose a word that has different stress pattern: interesting                       direction                       knowledge                    narrow Choose a word that has different stress pattern: children                   farmer                      affect                      village Choose a word that has different stress pattern: early                beyond                 theater                 action Choose a word that has different stress pattern: profession                personality                     activity                     selection Choose a word that has different stress pattern: extend                   offer                 appeal                    involve Choose a word that has different stress pattern: develop                     different                            gallery                      visitor

Thành viên đã làm bài (1)
heruclua
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.671
Thành viên mới nhất uyen-phan
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn