Ghi nhớ bài học |

Bài số 10
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: formal                    create                   today                   receive Choose a word that has different stress pattern: effective                    dramatic                  musician                    wonderful Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  condition                    general                     professor                      another Choose a word that has different stress pattern: possessive                expensive                   talkative                  demonstrative Choose a word that has different stress pattern: spread                         dream                         teacher                       really Choose a word that has different stress pattern: equipment                  continue               badminton                promotion Choose a word that has different stress pattern: historic                       anything                          America                       cathedral Choose a word that has different stress pattern: magnificent                        population                        traditional                       activity Choose a word that has different stress pattern: demonstration                    passion                      exhibition                    opposition Choose a word that has different stress pattern: variety              generation               stimulation                indispensable Choose a word that has different stress pattern: control                           fauna                         wildlife                          insect Choose a word that has different stress pattern: decide                    educate                     supply                     provide Choose a word that has different stress pattern: traditional                      governmental                      informal                       internal Choose a word that has different stress pattern: destroy                          planet                            farmer                          forest Choose a word that has different stress pattern: depend                     contain                       campsite                       believe Choose a word that has different stress pattern: discuss                          famous                             protect                        refer Choose a word that has different stress pattern: anthem                         lyric                        excite                      poem Choose a word that has different stress pattern: mistake                 compare                    locate                  active Choose a word that has different stress pattern: interaction                  especially                  satisfaction                       economics Choose a word that has different stress pattern: excellent                     entertain                     audience                   technical

Thành viên đã làm bài (1)
heruclua
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.459
Thành viên mới nhất minhgiangdo1501
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn