Ghi nhớ bài học |

Bài số 9
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: botanic              glorious                 delicious                assemble Choose a word that has different stress pattern: serious                     billion                   qualify                     amazing Choose a word that has different stress pattern: similar                    corner                   travel                      about Choose a word that has different stress pattern: poison                        sentence                     forest                    combine Choose a word that has different stress pattern: describe                  interest                   include                   achieve  Choose a word that has different stress pattern: atmosphere                      entertain                     industry                         joyfulness Choose a word that has different stress pattern: wife                     of                            leaf                          life Choose a word that has different stress pattern: result                  hardly                 method                  farmer Choose a word that has different stress pattern: theorist                     official                     production                     republic Choose a word that has different stress pattern: environment                            diversity                         establishment                           invitation Choose a word that has different stress pattern: enjoy               prevent               special                  attend Choose a word that has different stress pattern: private                  atomic                     receive                       professor Choose a word that has different stress pattern: solemn                        express                      success                   event Choose a word that has different stress pattern: champion                      passionate                        equipment                     tournament Choose a word that has different stress pattern: enthronement                       influence                    industry                 capital Choose a word that has different stress pattern: moment                  language                  provide                     single Choose a word that has different stress pattern: animal                             solution                                  interest                                 visitor Choose a word that has different stress pattern: occupation                    national                       natural                      passenger Choose a word that has different stress pattern: neighbor                   extend                   resource                  comprise Choose a word that has different stress pattern: rapid                    total                    language                    maintain

Thành viên đã làm bài (1)
heruclua
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.099
Thành viên mới nhất 581997142173599
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn