Ghi nhớ bài học |

Bài số 8
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: constant                under                  mental                       enjoy Choose a word that has different stress pattern: afraid                         attack                        express                 common Choose a word that has different stress pattern: pacific                   satellite                   century                   animal Choose a word that has different stress pattern: announce                 office                    fasten                      hobby Choose a word that has different stress pattern: teacher             parent              prevent            children Choose a word that has different stress pattern: population                      territorial                     roductivity                    agriculture Choose a word that has different stress pattern: establish                        government                          habitat                         tropical Choose a word that has different stress pattern: believe                 message               control              consult Choose a word that has different stress pattern: vaccination               discovery                    impossible                  development Choose a word that has different stress pattern: cartoon                     confuse                       alike                    centre Choose a word that has different stress pattern: population                       information                     metropolitan                      enlightening Choose a word that has different stress pattern: diploma                fasten                  alternate                     origin Choose a word that has different stress pattern: semester                    admire                   physical                   disabled Choose a word that has different stress pattern: cinema                          character                       calendar                    already Choose a word that has different stress pattern: atmosphere                      surrounding                      beautiful                      business Choose a word that has different stress pattern: popular                           different                       integral                           expression Choose a word that has different stress pattern: subtract                  reason                   children                       mental Choose a word that has different stress pattern: communal                     informal                      impersonal                    eternal Choose a word that has different stress pattern: event                     compete                     series                  attract Choose a word that has different stress pattern: fertilizer                   difference                   scientist                   environment

Thành viên đã làm bài (1)
heruclua
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.029
Thành viên mới nhất dongphuong-tieunguyet
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn