Ghi nhớ bài học |

Bài số 7
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  position                    impossible                      award                  colour Choose a word that has different stress pattern: barbecue                     government                     discover                    beautiful Choose a word that has different stress pattern: alternative                  announce                  absolute                    arrive Choose a word that has different stress pattern: impairment                    ordinary                 another                  suggestion Choose a word that has different stress pattern: retirement                      competition                        ambassador                     Brazilian Choose a word that has different stress pattern: organise               citadel              president               consider Choose a word that has different stress pattern: process                 release                 honor                   chemist Choose a word that has different stress pattern: about                          language                    success                      agree Choose a word that has different stress pattern: country                      feature                     today                    weather Choose a word that has different stress pattern: opposition                    difference                    information                    demonstration Choose a word that has different stress pattern: History                      English                   Mathematics                       Physics Choose a word that has different stress pattern: parliamentary                   documentary                   dictionary                    elementary Choose a word that has different stress pattern: accompany                   entertainment                     importantly                    essential Choose a word that has different stress pattern: comparison              ornament                 assembly               inherit Choose a word that has different stress pattern: condition                       establish                         develop                       buffalo Choose a word that has different stress pattern: alphabet                      continent                   continue                     dedicate Choose a word that has different stress pattern: receive                  divide                    listen                control Choose a word that has different stress pattern: understand                 suggestion                  performance                     successful Choose a word that has different stress pattern: destination               imperial               ornamental                introduction Choose a word that has different stress pattern: ability                 special               educate              happy

Thành viên đã làm bài (1)
heruclua
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.471
Thành viên mới nhất 1885187921778856
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn