Ghi nhớ bài học |

Bài số 6
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: contain                       event                        holiday                      instead Choose a word that has different stress pattern: criticize                          description                        delightful                     exciting Choose a word that has different stress pattern: corner                 option                    provide                  narrow Choose a word that has different stress pattern: brigade                harrow                   normal                      peasant Choose a word that has different stress pattern: follow                        complete                            release                         increase Choose a word that has different stress pattern: culture                   famous                   center                  protect Choose a word that has different stress pattern: famous                         center                           ideal                          theatre Choose a word that has different stress pattern: classical               serious              audience               romantic Choose a word that has different stress pattern: country                  major                   appear                 courage Choose a word that has different stress pattern: climate                      become                      fauna                      number Choose a word that has different stress pattern: nation                      empire                      monitor                     rename Choose a word that has different stress pattern: voyage                       suppose                        tragic                       iceberg Choose a word that has different stress pattern: repeat                   frequency                      occasionally                      immediately Choose a word that has different stress pattern: beautiful                         different                           promotion                      natural Choose a word that has different stress pattern: deliver                 visual                    different                    common Choose a word that has different stress pattern: medical                 funeral                 several                  pioneer Choose a word that has different stress pattern: relic             preserve              allow               comprise Choose a word that has different stress pattern: photography                subtract                   ambition                   stimulate Choose a word that has different stress pattern: animal                       quality                        dangerous                         entertainment Choose a word that has different stress pattern: technology             magazine               computer              mysterious

Thành viên đã làm bài (1)
heruclua
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.463
Thành viên mới nhất il-lu-sion
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn