Ghi nhớ bài học |

Bài số 5
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: industry                       different                           vegetables                          periodical Choose a word that has different stress pattern: nervous                  lesson                  value                     idea Choose a word that has different stress pattern: information                           adventurer                        entertainment                        disappointment Choose a word that has different stress pattern: culture                          preserve                      maintain                           provide Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  institute                radium                       human                 atomic Choose a word that has different stress pattern: routine                   tobacco                     neighbour                     experience Choose a word that has different stress pattern: reintroduce                       disappearance                        scientific                         circulation Choose a word that has different stress pattern: century                            usually                                 introduce                        photograph Choose a word that has different stress pattern: instrument                      composer                     arrangement                      electric Choose a word that has different stress pattern: comedy                    tragedy                    creative                    management Choose a word that has different stress pattern: forester                forename                    forget                     formal Choose a word that has different stress pattern: wildlife                       passage                             disease                      injure Choose a word that has different stress pattern: prefer                 depend                   appear                 rural Choose a word that has different stress pattern: composer                      artistic                   European                      musician Choose a word that has different stress pattern: stelae             scholar              declare               flourish Choose a word that has different stress pattern: several                       emotion                    however                      successful Choose a word that has different stress pattern: biodiversity                  personality                  familiarity                  opportunity Choose a word that has different stress pattern: fascinate                             suggestion                              titanic                       detective Choose a word that has different stress pattern: semester                 marital                       origin                   chemistry Choose a word that has different stress pattern: video                   television                    theatre                  information 

Thành viên đã làm bài (1)
heruclua
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.841
Thành viên mới nhất ngocthao14
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn