Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: idea                          meeting                        special                          station Choose a word that has different stress pattern: ordinary                  spiritual                  execution                 differently Choose a word that has different stress pattern: keyboard                  opposition                   left-overs                        printer Choose a word that has different stress pattern: electronic                     international                   petroleum                  importation Choose a word that has different stress pattern: routine                     continue                   announce                      panic Choose a word that has different stress pattern: enclose                   fasten                      stimulate                       harrow Choose a word that has different stress pattern: event                          current                       until                          convenient Choose a word that has different stress pattern: assignment                  history                   library                  different  Choose a word that has different stress pattern: consider                        popular                       organize                         continent Choose a word that has different stress pattern: temple                    palace                     event                    ancient Choose a word that has different stress pattern: decision                       situation                             enjoyable                       condition Choose a word that has different stress pattern: special                         impairment                          develop                        improvement Choose a word that has different stress pattern: region                    country                    honor                    attempt Choose a word that has different stress pattern: interest                    middle                   wonderful                   announce Choose a word that has different stress pattern: steady                 syndrome                   throughout                   tennis Choose a word that has different stress pattern: machine                 device              system               memorial Choose a word that has different stress pattern: destruction                       movement                      important                         appearance Choose a word that has different stress pattern: company                 position                    commuter                     apartment Choose a word that has different stress pattern: imperial                  government                   recognize                 colorful Choose a word that has different stress pattern: special                      mingle                      building                    among

Thành viên đã làm bài (1)
heruclua
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 258.130
Thành viên mới nhất 2226958114257576
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn